Pages

Search This Blog

And are we yet alive? MHB 309 AHB255 XHB319


MHB309 - And are we yet alive
AHB255 - En leef ons waarlik nog
XHB319 - Sisekho na thina
SM

[1]
1. And are we yet alive
And see each other’s face?
---
En leef ons waarlik nog
Om weer mekaar te-aanskou?
---
Sisekho na thina
Apha emhlabeni?


Glory and praise to Jesus give
For His redeeming grace!
---
Aan Jesus al die eer en lof
Dat Hy ons het behou!
---
Sidumisa umKhululi
Sisesempilweni.

[2]
2. Preserved by power divine
To full salvation here,
---
Deur godd’lik’ krag bewaar
Tot volle saligheid,
---
Sigcinelwe sonke
Usindiso lwaKhe;

Again in Jesu’s praise we join,
And in His sight appear.
---
Prys ons die Heer weer met mekaar
In Sy teenwoordigheid.
---
Sihlangene ngokubonga
Ebusweni baKhe

[3]
3. What troubles have we seen,
What conflicts have we passed,
---
Die donker skaduweees
Wat ons so het verras
---
Uya zazi Yena
Zonk' iintsizi zethu;

Fightings without, and fears within,
Since we assembled last!
---
Daarbuite stryd, hierbinne vrees-
Vandat ons laas hier was!
---
Amadabi, nezothuso,
Nemizamo yethu.

[4]
4. But out of all the Lord
Hath brought us by His love;
---
Uit almal het die Heer
In liefde ons bevry;
---
Kuzo zonk' uYesu
Usiphumezile;

And still He doth His help afford,
And hides our life above.
---
Hy bied Sy hulp ons immermeer,
Hy’t vir ons plek berei.
---
Nankwiingxaki zobu bomi
Usincedisile.

[5]
5.
Then let us make our boast
Of His redeeming power,
---
Laat on sons dan beroem
Op Sy verlossingskrag
---
Soqhayisa ngaYe
Nenkululo yaKhe;

Which saves us to the uttermost,
Till we can sin no more:
---
Wat ons colkomelik versoen,
Verlos uit sondemag.
---
Sohlangulwa esonweni
Ngaloo mandla aKhe.

[6]
6. Let us take up the cross,
Till we the crown obtain;
---
Laat ons die kruis aanvaar
Tot ons die kroon verkry,
---
Masithwal' ikrusi
Sifun' isitshaba;

And gladly reckon all things loss,
So we may Jesus gain.
---
En alles skade ag, voorwaar,
Om Jesus te verkry.
---
Sizincame ngenxa
yaKhe Sizuz' ukonwaba.

No comments:

Post a Comment