Pages

Search This Blog

S183 Joko ea hao e bobebe,

S183 Joko ea hao e bobebe,
8.6.8.6

1 Joko ea hao e bobebe,
E nkhatholola pelo;
Tumelo ho ´na ke thebe
E tla mphemisa lefu.
---
Your yoke is light
It rejuvenates my heart
Faith is my shield
It will save me from death

Nyakallo ke e fumane
Tseleng ea hao, Morena;
Lira ho ´na li qhalane,
Ke hlōletsoe ke uena.
---
I have found joy
In Thy path, O Lord
My enemies have been scattered
You have conquered for me

2 U re ho ´na ke lelale,
Ke tšepe leholimo;
Moeti ha a khathale,
O pepjoa ke Molimo.
---
You say I should hold on
To my heavenly faith
The pilgrim never grows weary
You carry them on Your back

Efela ho lutse joalo,
E sa le u nthatile;
U mpholisitse matsoalo,
´Me joale ke thabile.
---
Nothing has changed
You love me, still
You have allayed my fears
And now I have joy

3 Ha ke hlaheloa ke lillo,
U ntekola ka mosa,
U ntlela ka lipolelo,
Tse pakisang ho nthusa;
---
When I am faced with catastrophe
You graciously save me
You whisper wonderful words
That swiftly comfort me

Ha ke re: Ke mofutsana,
U re: Che, u ´na le ´na!
Ha ke re: khoro ea hana,
U re: Che, u tla kena!
---
When I say: “I am poor”
You say: “No, You are with Me”
When I say: “The door won’t open”
You say: “No, you will enter”

4 Ho tla ba joang ha ke siea
Kobo ena e bolang,
Ke be joaleka Elia,
Ka koloing e fofang!
---
I can only imagine how it will be 
when I leave this decaying body
And be like Elijah
In a flying chariot

Ke tla opa ka liatla,
Ke tla re: Alleluya!
Alleluya ho senatla
Se nkenyang ha Jehova!  
---
I will sing & clap my hands
I will shout: “Alleluia!”
Alleluia to the conqueror
That takes me to Jehovah’s dwelling.

Amen

No comments:

Post a Comment