Pages

Search This Blog

S200 Ha le lakatsa ho tseba

S200 Ha le lakatsa ho tseba
8.7.8.7:8.7.8.7
(A Mabille)

1.Ha le lakatsa ho tseba
Kamoo ke pholositsoeng,
Mamelang ha ke le joela,
Ke le supisa tsela.
---
Let me tell you how 
I have been saved.

Chorus:
Jesu ke 'Moloki oa ka,
O nkhethetse bolulo;
Kea mo rata, hob'a nthata,
A 'neile bophelo.
---
Jesus has made his 
home in me.  I love him, my father.
He has given me life.

2.Ke ne ke shoele melatong,
Ke ne ke hloka tsepo,
Ke ne ke mathela lefung,
Ke sa tsabe Molimo.
---
I was without hope.
Dying in the law.

Chorus:
Jesu ke 'Moloki oa ka,
O nkhethetse bolulo;
Kea mo rata, hob'a nthata,
A 'neile bophelo.
---
Jesus has made his 
home in me.  I love him, my father.
He has given me life.

3.Teng ka utloa Evangeli
E re, Jesu o nchoetse.
Ea e-ba sona sehlare
Se thusang moea oa me.
---
I heard the gospel.
Jesus saved my soul.

Chorus:
Jesu ke 'Moloki oa ka,
O nkhethetse bolulo;
Kea mo rata, hob'a nthata,
A 'neile bophelo.
---
Jesus has made his 
home in me.  I love him, my father.
He has given me life.

4.E, kajeno ke folile,
Ke ngoana oa Molimo;
Ke lumetse, ke thabile;
Ha ke na pelaelo
---
I am healed.
A child of God.
I believed.
I am without doubt.

Chorus:
Jesu ke 'Moloki oa ka,
O nkhethetse bolulo;
Kea mo rata, hob'a nthata,
A 'neile bophelo.
---
Jesus has made his 
home in me.  I love him, my father.
He has given me life.

5.Leha ke le matsoenyehong,
Ke loana ntoa e kholo,
Nke ke ka sutha bophelong,
Ke bolokoa ke Jesu.
---
In trouble he is with me.
He saves me.

Chorus:
Jesu ke 'Moloki oa ka,
O nkhethetse bolulo;
Kea mo rata, hob'a nthata,
A 'neile bophelo.
---
Jesus has made his 
home in me.  I love him, my father.
He has given me life.

6.Monghali, kea rapela,
U nthuse ka tiisetso,
Ke n'o tseba ho finyella
Motseng oa linyakallo.
---
Lord make me patient.
Let me come to you 
in the city of Glory.

Chorus:
Jesu ke 'Moloki oa ka,
O nkhethetse bolulo;
Kea mo rata, hob'a nthata,
A 'neile bophelo.
---
Jesus has made his 
home in me.  I love him, my father.
He has given me life.

No comments:

Post a Comment