Pages

Search This Blog

X003 Ma Bakudumis' Abantu

X3 Ma bakudumis' abantu

8.6.8.6


1. Ma bakudumis'abantu,

Wena, Thixo Bawo!

Ziya lawulwa iinto zonke

Nguwe, Thixo Bawo.

---

All people praise the Father.

To him belongs all power.


2. Ma bakudumis'abantu,

Nyana, Mukhululi!

Bazuziswa uxolelo

Ngawe Mukhululi.

---

All people praise the Son.

The author of forgiveness.


3. Ma bakudumis'abantu,

Moya oyiNgcwele!

Wenza ngcwele amakholwa,

Wena uyingcwele.

---

All people praise the Spirit.

Who sanctifies the believers.


4. Bubobakho ubukhulu,

Thixo wethu umnye;

Zizezakho iinto zonke,

Thixo wethu umnye.   

---

All glory to the Father be,

All glory to the Son,

All glory to the Spirit,--Three,

In power and Godhead One.

No comments:

Post a Comment