Pages

Search This Blog

S016 Rea u boka Morena

S016 Rea u boka Morena
8.8.8.8
(S Rolland)

1. Rea u boka Morena,
Re ntse re thabela Uena
Re saphela ha monate,
Ka paballo ea hao Ntate.
---
We glorify the Lord
And enjoy Him.

2. Re pholositsoe ka mohau
Ka lineo tsohle tsa hao,
Reko la hao le le holo
Le re thabisitseng pelo.
---
We are saved by grace
and our hearts rejoice

3. Khana joale bana ba hao
Bae ka taba tsa molao,
E be joko e bobebe
E sikaroang ka sebete.
---
Help us to follow your righteous
laws.  Make them a light yoke.

4. U re nee ho thabela
Tse u li ratang kaofela
Thato ea hao e phethehe
Bana baho ba khethehe.
---
Help us to want hat you want
To love you wholly
and live as your children.

No comments:

Post a Comment