Pages

Search This Blog

S202 Lona ba ratang ho phela,

CM

E Casalis


1. Lona ba ratang ho phela,

Mohlapeng oa Jesu,

Hopolang tsietsi tsa tsela,

E isang ha eso.

---

Those that love to be in Jesus' flock

Remember hardships along the way,

 that leads to us  home.


2. Ke 'mila o mosesane,

O hakang maoatla,

Le khoro e patisane,

E kenoa ka matla.

---

It's a narrow path,

That traps foolish men,

And a small door, 

that is entered by power 


3. Nonyana li na li matlo,

Li lula monateng;

Ha ho moo hloho ea Jesu,

E ka sameloang teng.

---

Birds have homes,

They live in harmony;

However, Jesus doesn't have 

a resting place there. 


4. Ba reng, ba mosala morao,

Ba itele pele;

Ba se ke ba tshaba molao,

O thapisang 'mele.

---

Those that pledge to follow him,

Let them take charge:

They should not be afraid 

of a rules that discourages us.


5. Ba inkele sefapano,

Mahetleng a bona;

Ba tle ba shoele likano,

Tse ba leng ho tsona.  Amen

---

Let them carry their own crosses

On their shoulders;

So that they can die 

for the pledge they have taken.

       Amen.


No comments:

Post a Comment