Pages

Search This Blog

X106 Phakamis' iingcinga zethu


X106 Phakamis' iingcinga zethu
8.6.8.6

1 Phakamisa iingcinga zethu
Moya oyingcwele 
Sikhumbula izenzo zakho
Sizishumayele 
---
Fill our minds Holy Spirit,
help us to remember and 
proclaim your mighty works.

2 Laya mini wehla ngayo 
Ma iphindwe kuthi
Uze lowo mlilo wakho 
Uwe apha kuthi
---
Fill us again with the 
fire that descended 
on Pentecost.

3 Chukumisa iilwemi zethu 
Zikushumayele 
Tshisa intliziyo zethu 
Sizithandazele
---
Set our hearts on fire,
Touch our tongues.
Help us to pray.

4 Ukufezwa kwamadinga 
Sikulinde apha 
Yehla moya oyingcwele 
Usebenze apha
---
We are waiting for 
the fulfillment of your promise.
Come Holy Spirit.
Work in us.

5 Yiza uxela iswaqhwithi
Uzalise indawo
Size sive amandla akho 
Kwa nokwenza kwakho 
---
Come as a storm and fill this place
Until we feel your power 
And your mighty works.

6 Sinxhamele ukuhla kwakho 
Moya oyingcwele 
Yiva umthandazo wethu 
Uze usihlele.  Amen
---
Holy Spirit we long for you
Descend on us, hear our prayer.

1 comment: