Pages

Search This Blog

S207 Haufi le Morena – haufinyana!

S207 Haufi le Morena – haufinyana!


Haufi le Morena – haufinyana!

Le ha safapano – se ka ntlisa

Ke ntse ke phehella

Ho ba haufinyana

Le Morena

---

I am drawing close to the Lord.


Mosepedi elwa – hola ke'na

Ya samileng lejwe – a robala

Bosiu a lora

A le haufinyana

Le Morena

---

I lay down to rest on a stone.

As night falls.


Tsela ka e bona – e nyolohang

E kenang hodimo, moo ho kganyang

Mangeloi a matle

A hwehle, a nkise

Ho Morena

---

I see angels ascending and descending.


Mohlang ke phaphamang – ke thabile

Ka aha aletare – ya Bethele

Se beng se le thata

Se tla nkatametsr

Ho Morena

---

I built an altar at Bethel

to celebrate God being with me.


Mohlang ke phaphamang – har'a maru

Ke siyang lefatshe – la mahloko

Ke tla 'ne ke bine

Ke be ke finyelle

Ho Morena.  Amen.

---

I always give humble thanks

to the Lord.


No comments:

Post a Comment